OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja www.lelosi.hr temelje se na odredbama Zakona o zaštiti potrošača (ZVPot-1) te preporukama HGK i međunarodnim kodeksima e-trgovine.

Pružatelj web stranice je UVECTO, financijskih i intelektualnih usluga i trgovina d.o.o, Kamnik (u daljnjem tekstu: “Pružatelj”).

Uvjeti prodaje definiraju prava i obveze kupaca i posjetitelja web stranice www.lelosi.hr (u daljnjem tekstu: "Korisnik") prilikom naručivanja proizvoda dostupnih na web stranici www.lelosi.hr, kao i poslovanja i odnosa između Pružatelja i Korisnika.
Cjelokupni sadržaj web stranice, bez obzira na format (tekst, slike, filmovi, zvukovi i sl.), zaštićen je autorskim pravom. Sadržaj web stranice ne smije se koristiti u bilo koju drugu svrhu osim za pregledavanje web stranice, kupnju i komunikaciju s korisnikom, osim ako nije drukčije izričito unaprijed dopušteno u pisanom obliku od strane Pružatelja. U slučaju bilo kakve zlouporabe ili neovlaštenog korištenja pojedinačnih sadržaja, Pružatelj će svoje interese zaštititi pravnim sredstvima.
Pristupom uslugama na www.lelosi.hr Korisnik prihvaća i suglasan je sa svim odredbama ovih Općih uvjeta. U slučaju da niste suglasni s ovim Općim uvjetima, pozivamo Vas da odmah prekinete pristup web stranici.

Odredbe ovih Općih uvjeta koje koriste pojam „potrošač“ odnose se samo na Korisnike koji su ujedno i potrošači u smislu važećeg zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.


Pravo intelektualnog vlasništva

Zaštitni znak “LELOSI” je registrirani zaštitni znak u vlasništvu Davatelja. Uslužitelj će imati isključivo pravo korištenja trgovačkog znaka "LELOSI" i svih drugih zaštitnih znakova koji se pojavljuju na web stranici. Sadržaj sadržan na web stranici – bez obzira na oblik – zaštićen je autorskim pravom. Zabranjeno je svako kopiranje, reprodukcija ili bilo koja druga uporaba sadržaja na web stranici ili bilo kojeg njegovog dijela. U slučaju zlouporabe zaštitnih znakova ili autorskih prava, Korisnik odgovara kazneno i materijalno.


Online trgovina

Korisnik može kupovati putem Internet stranice kojoj se pristupa putem poveznice www.lelosi.hr.
Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovornog odnosa između Pružatelja i Korisnika te zajedno s narudžbom čine dio Ugovora o kupoprodaji. U slučaju kupnje, ovi Opći uvjeti postaju sastavni dio ugovora između Korisnika i Pružatelja.
Registracijom na Internet stranici ili narudžbom putem Online Shopa Korisnik potvrđuje da razumije i prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Za kupnju u Internet trgovini korisnik se ne treba registrirati, ali mora prihvatiti Opće uvjete poslovanja.
Pružatelj će se potruditi pružiti točne podatke koji se mogu pronaći u Internet trgovini (opisi proizvoda, fotografije, opisi i sl.), ali prihvaćamo da u pojedinačnim slučajevima može doći do pogrešaka koje će Pružatelj ispraviti u najkraćem roku. koliko je moguće. Nudimo web prikaz stvarnih zaliha određenog proizvoda. Ako jedna ili više veličina određenog proizvoda trenutno nisu dostupne na skladištu, ta veličina je prekrižena. Kada je veličina ponovno dostupna, ponovno je vidljiva oznaka veličine.


Cijene i porezi

Sve cijene izražene su u EUR i uključuju porez na dodanu vrijednost (22% PDV). Cijene ne uključuju dostavu i poštarinu. Oni su navedeni u konačnoj vrijednosti narudžbe prije elektroničke potvrde narudžbe.

Trgovina nudi sljedeće načine plaćanja:

  • plaćanje pouzećem,
  • kreditnom karticom,
  • poklon karticom Uvecto d.o.o.

Plaćanje putem našeg sustava plaćanja sigurno je jer zadovoljava sigurnosne standarde sa SSL certifikatom.
Svi proizvodi su originalni.

Sve promotivne ponude vrijede do kraja akcije ili do isteka zaliha.

U slučaju promjene cijena ili opisa proizvoda, Prodavatelj će obavijestiti sve kupce koji su u procesu narudžbe.


Otkazivanje narudžbe

Kada Korisnik izvrši narudžbu, na e-mail će primiti potvrdu primitka narudžbe. Korisnik ima pravo odustati od narudžbe prije primitka e-mail obavijesti od strane Pružatelja da će pošiljka biti predana na poštu. Naknadno otkazivanje narudžbe nije moguće.

Ugovor ili narudžba se šalje na e-mail adresu koju je kupac upisao prilikom narudžbe.

Internetska trgovina pruža tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka prije slanja narudžbe upozoravajući kupca ako nije ispunio sva potrebna polja. Prije finalizacije narudžbe, kupcu je dostupan sažetak za provjeru i uređivanje unesenih podataka. U slučaju netočnog unosa, kupac može ispraviti pogreške u košarici.

Ako želite otkazati svoju narudžbu prije nego što je otpremljena, morate nas obavijestiti e-poštom na info@lelosi.hr. Zahtjev za otkazivanje mora sadržavati ime i prezime Korisnika te broj narudžbe.


Raskid ugovora i povrat proizvoda

Prema odredbama ZVPot-1 potrošači mogu odustati od ugovora u roku od 14 dana bez obrazloženja svoje odluke.

Ako je potrošač već primio robu i odustaje od ugovora, dužan ju je vratiti tvrtki ili osobi koju je tvrtka ovlastila za preuzimanje robe odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanje od ugovora. U slučaju odustajanja od ugovora, Ponuditelj mora u roku od 14 dana od dana primitka robe izvršiti povrat svih primljenih i zaračunatih uplata potrošaču u trenutku sklapanja ugovora (narudžbe). Primljene uplate koje je Pružatelj dužan nadoknaditi neće biti vraćene od strane Pružatelja u gotovini.

U slučaju povrata robe i odustajanja od ugovora sukladno odredbama ZVPot-1, Korisnik snosi samo troškove povrata robe.

Neovisno o odredbi ZVPot-1 koja predviđa rok od 14 dana za odustanak od ugovora i povrat robe, UVECTO d.o.o. jer Ponuditelj svojim kupcima – potrošačima omogućuje da u roku od 30 dana iskoriste pravo na odustanak od ugovora bez navođenja razloga za svoju odluku. Kupac je u tom roku dužan obavijestiti Ponuđača o odustajanju od ugovora i namjeri povrata novca. Potrošač je fizička osoba koja stječe ili koristi dobra i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili sticajne djelatnosti. Mogućnost odustajanja od ugovora prema ZVPot-1 ne odnosi se dakle na pravne osobe. .

Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga.

Odgovornost kupca za umanjenu vrijednost robe može biti do visine pune redovne maloprodajne cijene robe na dan kupnje. Stoga, s obzirom na prethodno navedenu odgovornost za umanjenje vrijednosti, Ponuditelj preporuča potrošaču da robu za koju odustaje od ugovora vrati neoštećenu, nekorištenu, kao i u istoj količini, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljeni ili smanjeni u količini, sve bez ikakve krivnje na strani potrošača. U slučaju da Ponuditelj utvrdi da je vraćena roba oštećena ili da vraćena količina ne odgovara, potrošač snosi odgovornost za umanjenje vrijednosti robe, pod uvjetom da je smanjenje vrijednosti rezultat radnji koje nisu strogo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe. Potrošač je odgovoran samo za smanjenu vrijednost robe koja je posljedica radnji koje nisu nužno potrebne za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.Potrošač ima pravo pregledati i testirati proizvode u mjeri u kojoj je to nužno za utvrđivanje stvarnog stanja, odnosno pregledati robu sa svom dužnom pažnjom i na način na koji bi to inače mogao učiniti u trgovini. Ponuditelj preporuča potrošaču da pažljivo otvori ambalažu, čuva je netaknutom i čuva naljepnice na proizvodu dok se ne uvjeri da je proizvod prikladan. Budući da se radi o odjevnim predmetima, Ponuditelj preporuča potrošaču da provjeri točnu veličinu isprobavajući ih preko drugih odjevnih predmeta, a ne na goloj koži, a također Preporuča potrošaču da pripazi na tragove šminke i pudera.
Ponuditelj ne može potrošaču uskratiti pravo na odustanak od ugovora i time na povrat kupoprodajne cijene isključivo na temelju umanjenja vrijednosti robe zbog ponašanja potrošača.

U slučaju djelomičnog odustajanja i povrata samo pojedinačnih proizvoda, svi promotivni popusti koji su postavljeni kao popust na pojedinačni proizvod u košarici (npr. akcija 3 za 2, popust na treći proizvod u košarici itd. .) uzimaju se u obzir pri povratu na način da se iznos obračunatog popusta ravnomjerno raspodijeli na sve proizvode u košarici. Potrošač stoga ima pravo na povrat novca u visini vrijednosti vraćenog proizvoda, uzimajući u obzir obračunati popust na sve proizvode u košarici.

Zahtjevi za dodatne informacije mogu se poslati na info@lelosi.hr ili na adresu.
Ako proizvod ne odgovara, pošaljite ga na povratnu adresu ispod. Prije povrata proizvoda, ispunite obrazac ispod na stranici Povrati i zamjena.

U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač snosi samo trošak povrata robe koji se naplaćuje prema cjeniku dostavne službe, a ovisi o vrsti i veličini pošiljke. Potrošač ne može zahtijevati povrat nastalih dodatnih troškova ako se izričito opredijelio za drugu vrstu pošiljke osim najisplativije standardne pošiljke koju nudi Prodavatelj. Ako ste već platili naručenu robu, izvršit ćemo povrat svih uplata koje ste izvršili za narudžbu najkasnije 14 dana nakon primitka obavijesti o odustajanju – ispunjen obrazac – i nakon primitka vraćene robe.

Ako je potrošač robom rukovao ili je pregledao na način koji nije nužan za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe, to može smanjiti njezinu vrijednost i posljedično utjecati na iznos povrata novca. Ako robu vratite, izvršit ćemo povrat kupoprodajne cijene na vaš bankovni račun ili na račun kojim ste izvršili kupnju.

Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, kupac je dužan u roku od dva mjeseca ili u drugom zakonom određenom roku o nedostatku obavijestiti Pružatelja, pobliže opisati nedostatak i dati Pružatelju mogućnost pregleda proizvoda.
Pružatelj ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji se pokažu nakon isteka dvije godine od isporuke proizvoda.

Ako ste naveli netočan bankovni račun, naplatit ćemo vam dodatni posao za rješavanje slučaja s bankom i netočnim primateljem, po stopi stvarnih troškova koji su nastali svaki put.

Za povrate proizvoda plaćenih kreditnom karticom, vraćamo kupovnu cijenu vraćenog proizvoda na kreditnu karticu. Za povrate plaćene pouzećem ili bankovnim prijenosom, vratit ćemo kupovnu cijenu na vaš bankovni račun.

Narudžbom Kupac potvrđuje da prihvaća ove Opće uvjete poslovanja te ih bezuvjetno prihvaća u cijelosti. Ovo je obveza preuzimanja dostave i plaćanja naručenog paketa. U slučaju da kupac ne prihvati paket, kupac uzrokuje nepotrebne troškove našoj tvrtki kao Pružatelju (pakiranje – pakiranje, otprema – poštarina, radno vrijeme), za koje naša tvrtka kao Pružatelj može naplatiti kupca za nastale nepotrebne troškove. Naravno, dajemo sve od sebe da pronađemo sporazumno rješenje.
Približni troškovi pružatelja usluga su:

  • prvi radni sat: 12,00 €
  • 2 puta stvarno nastalih troškova dostave paketa, koji ovise o vrsti dostavne službe (DPD, GLS, druga dostavna služba) i mogu se međusobno razlikovati (i te troškove nadoknađujemo prilikom povrata paketa),
  • pakiranje 1,00 €.

Rješavanje eventualnih zahtjeva:

Kupac može podnijeti prigovor e-mailom na info@lelosi.hr. Žalbeni postupak je povjerljiv.

U slučaju bilo kakvih nesukladnosti, sve Vaše reklamacije ćemo rješavati sukladno odredbama ZVPot-1. Ako uočite moguću neusklađenost, riješit ćemo vaš zahtjev u razumnom vremenskom roku od trenutka kada nas obavijestite o mogućoj nesukladnosti, a mi ćemo nastojati da to ne bude duže od 30 dana. Pružatelj će potvrditi primitak prigovora u roku od pet radnih dana i obavijestiti kupca o tijeku postupka u roku od daljnjih osam radnih dana. Pružatelj će dati sve od sebe da sve sporove riješi mirnim putem. Ukoliko ne dođe do mirnog rješenja spora, za rješavanje eventualnih sporova između Pružatelja i Kupca nadležan je sud u Ljubljani.

Na sve odnose, prava i obveze koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Obveznog pravilnika, Zakona o zaštiti potrošača i drugih relevantnih propisa Republike Slovenije.

Registrirani ured:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenija

Adresa tvrtke za povrat vaše pošiljke:
UVECTO d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Slovenija


Garancija

Pružatelj ne nudi nikakva dodatna jamstva za besprijekoran rad svojih proizvoda. Ako je proizvod pokriven jamstvom, ono je ograničeno na jamstvo predviđeno Zakonom o zaštiti potrošača koji je u to vrijeme na snazi, osim ako dokumenti o jamstvu ne predviđaju drugačije

Ograničavanje pristupa Internetskoj trgovini ili korištenja određenih usluga.

U slučaju da Pružatelj utvrdi da Korisnik zlorabi usluge koje nudi Pružatelj (uključujući, ali ne ograničavajući se na: online naručivanje više pošiljaka i preuzimanje samo jedne pošiljke, Korisnik opetovano ne preuzima paket, Korisnik opetovano naruči proizvode zaredom i naknadno vraćanje istih bez odgovarajuće argumentacije i sl.), Pružatelj zadržava pravo takvom Korisniku ograničiti ili uskratiti pristup uslugama.

Ukupan broj proizvoda koje Korisnik može kupiti u Online Shopu ograničen je na 30. Za veće narudžbe obratite se našem timu za podršku


Odricanje od odgovornosti

Pružatelj će uložiti sve napore kako bi osigurao točnost i ispravnost sadržaja objavljenog na web stranici, prihvaćajući da u pojedinim slučajevima može doći do pogrešaka u pojedinačnim unosima.
Korisnik mora osigurati da su njegov hardver i softver ispravno zaštićeni prije ulaska u Online shop.
Uslužitelj zadržava pravo onemogućiti ili spriječiti pristup web stranici zbog tehničkih ili drugih problema i održavanja, uključujući onemogućavanje ili otežavanje korištenja internetske trgovine. Pružatelj nije odgovoran Korisniku nadoknaditi bilo kakav gubitak, štetu ili troškove koji su Korisniku nastali kao posljedica prekida Internet trgovine.


Mjerodavno pravo

Slovenski zakon regulira ove Odredbe i uvjete. Nadležni sudovi u slučaju sporova proizašlih iz ovog ugovora su sudovi u Sloveniji. Pružatelj ne priznaje niti jednu osobu za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova kao zakonski mjerodavnu za rješavanje potrošačkog spora koji potrošač pokrene temeljem Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Ništavost bilo kojeg općeg uvjeta neće poništiti druge uvjete. Prema ZIsRPS-u, kupac može pokrenuti izvansudski postupak rješavanja potrošačkih sporova putem Europske platforme za online rješavanje sporova (ODR) kojoj može pristupiti na adresihttp://ec.europa.eu/odr.

Opći uvjeti stupaju na snagu: 21. 8. 2023

U Kamniku, 21. 8. 2023
Uvecto d.o.o.